Jak zaangażować pracobiorcę z Ukrainy? Krok po kroku

Posted on 13/12/2020 4:43pm

Liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce bez ustanku rośnie. Są konieczni naszej gospodarce a także doceniani m.in. za pracowitość.


rzut - firma
Author: Gobierno de Chile
Source: http://www.flickr.com


Z ich zaangażowaniem wiąże się nieco ponadplanowych obowiązków.


Mieszkańcy Ukrainy chcący pracować w Polsce należą do grupy cudzoziemców zza granicy wschodniej, jacy podlegają troszeczkę łatwiejszym trybom legalizacji zatrudnienia w Polsce. Do tej samej grupy należą też pracobiorcy z Rosji, Armenii a także Gruzji. By legalnie zatrudnić pracobiorcę z Ukrainy należy złożyć w odpowiednim dla siedziby przedsiębiorstwa PUP dokument o nazwie: oświadczenie o zamiarze zlecenia realizowania pracy obcokrajowcowi. Kiedy PUP zarejestruje daną deklarację, wtenczas chlebodawca może je zabrać i od tej chwili legalnie przyjąć do pracy pracobiorcę z Ukrainy. Nie jest przy tym potrzebny tak zwany test (testy kompetencyjne) rynku pracy. Wpis deklaracji zajmuje urzędom czasem jeden dzień, czasami dużo dłużej.

Sprawdź moje hiperłącze (https://szukasz-pracy.pl/oferty-pracy-w-holandii/) - tam oczekuje na Ciebie następna dawka świeżych wpisów. Nie odkładaj tego na później! Będzie świetnie, jeśli pozostawisz swoją opinię.

Na podstawie takiego dokumentu pracownicy z Ukrainy mogą starać się o wizę roboczą. Szczegółowe informacje na temat wiz dla Ukraińców znajdują się na stronie polskiej ambasady w Kijowie. Cudzoziemca można w Polsce zatrudnić tylko na podstawie umowy pisemnej, w szczególności umowy o pracę czy też w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Pracownika obcokrajowca zatrudnionego na umowę o pracę należy normalnie, jednakowo jak polskiego pracobiorcę, zgłosić w ciągu tygodnia do ubezpieczenia ZUS ZUA, z tym odstępstwem, że w miejsce numeru PESEL należy wpisać numer paszportu. Mieszkańca Ukrainy przynależy ponadto zameldować w miejscu pobytu według typowej procedury.

Tags: dom, firmy, Druk, temat